Persondatapolitik

1. OPRETTELSE AF PROFIL

1.1 Ved at oprette en profil eller benytte Rentlys hjemmesider, inklusive men ikke begrænset til www.rently.dk, (“Rently”) accepterer du denne politik for behandlingen af dine personoplysninger på Rently (”Privacy Policy”).

1.2 Ønsker du ikke at acceptere indholdet af denne Privacy Policy, skal du straks forlade Rently og ophøre med at bruge Rently.

2. UDBYDER

2.1 Udbyder er:
Datos ApS
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V
Danmark

T: +45 71 74 74 23
E: support@rently.dk
W: www.rently.dk
CVR: 39951924

3. PERSONOPLYSNINGER

3.1 Beskyttelse af dine personoplysninger har vores absolut højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

3.2 Vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af Rently.

3.3 Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privacy Policy.

3.4 Du vil altid blive informeret, inden vi indsamler personoplysninger om dig. De personoplysninger, vi indsamler, kan for eksempel være dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger.

3.5 Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger og for at opfylde gældende lovgivning.

3.6 Dine personoplysninger indsamles og anvendes til:

  • Oprettelse og optimering af din brugerprofil på Rently.
  • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom.
  • Direkte markedsføringsaktiviteter.
  • Statistik og tilpasning af vores ydelser.
  • Optimering af hjemmesiden.

3.7 Dine personoplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

4. SAMTYKKE

4.1 Vi vil anvende dine personoplysninger til ovennævnte formål, såfremt du har givet os dit udtrykkelige samtykke hertil eller lovgivningen i øvrigt giver mulighed for, at vi behandler dine personoplysninger. Dit samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid ved at kontakte os. I forbindelse med afgivelse af samtykke, er du påkrævet at verificere din identitet gennem Nets NemID.

5. INDSAMLING

5.1 Stamdata. Når du opretter en profil på Rently, indsamler vi følgende stamdata om dig: dit brugernavn og e-mailadresse (”Stamdata”).

5.2 IP-adresser og browserindstillinger. I forbindelse med hvert besøg på Rently registreres din computers anvendte IP-adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen på den computer du anvender til at besøge Rently. Browserindstillinger er for eksempel den browser type du anvender, browser sprog, tidszone mv. IP-adressen og browserindstillinger registreres for at sikre, at Rently altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af Rently. IP-adressen benyttes desuden til at fastslå din omtrentlige lokalisation (på by-niveau).

5.3 Nyhedsbrev. Hvis du tilmelder dig Rentlys nyhedsbrev, registreres dine Stamdata direkte hos Rently. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra Rently, kan du afmelde dig ved at logge ind på din profil og der redigere dine tilmelding.

5.4 Andre Oplysninger. Rently indsamler ikke i øvrigt personhenførbare oplysninger om besøgende på Rently, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne.

6. VIDEREGIVELSE

6.1 Stamdata. Når du opretter en profil på Rently, vil dine Stamdata ikke være synlige for andre brugere af Rently.

6.2 Videregivelse af oplysninger på Rently. For andre oplysninger end Stamdata, kan du via din Rently profil vælge hvilke oplysninger, der skal deles med udlejerne. Udlejerne får kun adgang til din profil (udover Stamdata) såfremt du positivt har accepteret en anmodning om adgang til sådanne andre oplysninger. Har du accepteret videregivelse af dine andre oplysninger (andre oplysninger end Stamdata) til en udlejer, gives der adgang til ALLE oplysninger, som er slået op på din profil til sådan specifik udlejer. Øvrige oplysninger, som du selv ligger på Rently, gøres automatisk tilgængelige til de profiler, som du har accepteret videregivelse til, jf. ovenfor.

6.3 Anden videregivelse. Såfremt Rently modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af oplysninger, vil Rently foretage udlevering af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.4 Rently anvender ikke dine personlige oplysninger til profilering.

7. INDSIGT, BERIGTIGELSE M.V.

7.1 Såfremt du retter henvendelse til Rently, oplyser Rently, hvilke oplysninger Rently som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer. Vi vil snarest besvare din begæring. Er din begæring ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, vil Rently underrette dig om grunden hertil, samt om hvornår, en afgørelse kan forventes at foreligge. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere.

7.2 Du kan til enhver tid over for Rently gøre indsigelse mod, at personlige oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse er berettiget, vil Rently ikke længere behandle de pågældende personlige oplysninger.

7.3 Opdager du, at de oplysninger, som Rently som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, kan du rette sådanne personlige oplysninger direkte på din profil. Rently vil herefter sørge for at rette til svarende oplysninger som Rently måtte have registreret om dig. Du opfordres til selv – om muligt – at foretage rettelser af sådanne fejl. Indhold og oplysninger på Rently, som du selv angiver, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker, at du fremgår på Rently, er det således muligt at opdatere eller slette din profil ved at logge på din brugerprofil.

7.4 Rently forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din profil og/eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt på Rently under din profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder eller formålet med Rently. Hvis vi spærrer for brugen af din profil, bliver du orienteret om dette, samt grunden til spærringen, pr. e-mail, til den adresse, som du har angivet i din profil. Dette kan forekomme på trods af aktive abonnementer.

8. SLETNING AF OPLYSNINGER

8.1 Du kan til enhver tid slette alle de oplysninger, du selv har indtastet på Rently. Stamdata kan kun slettes i forbindelse med sletning af din konto, jf. nedenfor. Stamdata kan dog til enhver tid redigeres af dig via funktionaliteten herfor på Rently.

8.2 Hvis du vælger at de-aktivere eller slette din konto hos Rently, vil lejekontrakter automatisk blive slettet samtidig med sletningen af din konto på Rently, hvilket automatisk vil ske senest 1 år efter, at du har de-aktiveret din konto på Rently og der ikke har været nogen aktivitet på din konto gennem dette år, eller på tidspunktet for sletningen af din konto.

9. DATABEHANDLER

9.1 Rently anvender en ekstern virksomhed til at foretage den tekniske drift af Rently. Denne virksomhed fungerer som databehandler i forhold til de personoplysninger, som Rently er dataansvarlig for.

9.2 Databehandling foretages indenfor den Europæiske Union.

9.3 Du accepterer, at Rently også lader data, som du er dataansvarlig for, behandle af samme databehandler. Du giver ved accept af disse betingelser Rently fuldmagt til at give sådan instruktion til databehandleren, som er nødvendig for behandlingen af dataene i overensstemmelse med denne persondatapolitik og i øvrigt formålet med brugen af Rently.

9.4 Databehandleren handler alene efter instruks fra Rently.

9.5 Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning – og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

10. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

10.1 Rently vil sørge for, at de indsamlede oplysninger, inklusive personoplysninger, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder. Rently undersøger jævnligt sine systemer for sårbarheder og angreb, men internettet er ikke 100 % sikkert, og Rently kan derfor ikke garantere for sikkerheden af den information, som du transmitterer til Rently.

11. COOKIES

11.1 Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af Rently. Vi indhenter oplysninger om dig på Hjemmesiden og ved din brug af Rently på to måder: Gennem såkaldte ‘cookies’ og gennem registrering og brug af Rently.

11.2 Hvad er en cookie og lignende teknologier? Cookies er små informationsenheder, som Rently placerer på din computers harddisk, på din tablet, eller på din smart-telefon. Cookies indeholder informationer, som Rently bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer. Der er to typer af cookies – midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Rently. Rently anvender både midlertidige og permanente cookies. Vi benytter lignende teknologier, der lagrer og læser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom HTML 5 cookies og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specielt værktøj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af anmeldelser og til at opfange uregelmæssigheder i brugen af Rently.

11.2.1 Når du besøger Rently første gang, skal du tage stilling til om du vil tillade cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer vores webserver, når du besøger Rently, og registrerer anvendelsen heraf.

11.2.2 En cookie kan indeholde tekst, tal eller fx en dato, men der er absolut ingen persondata indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

11.2.3 Vi anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Vi anvender også cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger Rently. Vi registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.

11.3 Hvilke typer af cookies bruger vi og til hvilke formål?

Vi bruger cookies til

  • Support, dvs.: Tillade at man kan skrive direkte til vores kundeservice mens man er i gang med at besøge Hjemmesiden
  • Statistik, dvs.: Måle trafikken på Rently, herunder antallet af besøg på Rently, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på Rently, og hvilket overordnet geografisk område brugeren befinder sig i.
  • Forbedre funktionalitet, dvs.: Forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af Rently.
  • Kvalitetssikring, dvs.: At sikre kvaliteten af anmeldelser og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med at skrive anmeldelser og anvende Rently.

11.4 Adgang for tredjepart. Rently giver adgang for sine tredjepart’s leverandører til at få indsigt i indholdet af de cookies, som er sat af Rently. Denne Information må dog alene anvendes på vegne af Rently og må ikke anvendes til tredjepartens egne formål.

11.5 Nødvendige-cookies. Vores Hjemmeside anvender nødvendige cookies fra følgende:
Tidio Chat: til at tillade en chat-funktionen på Hjemmesiden for at kunne yde kundeservice.

11.6 Tredjeparts-cookies. Vores Hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter:
Google Analytics: til statistiske og reklame formål. Sættes af Google.
LinkedIn: til reklame formål. Sættes af LinkedIn.
Facebook: til reklame formål. Sættes af Facebook.
Hotjar: til statistiske formål. Sættes af Hotjar.
Woopra: til statistiske formål. Sættes af Woopra.
Albacross: til statistiske formål. Sættes af Albacross.

11.7 Du kan til enhver tid ændre dit cookie-tilsagn vha. linket i bunden af siden.

11.8 Ved at bruge Rently giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet.

12 SIKKERHED

12.1 Rently har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til høje sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

12.2 Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger på IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Systemerne er placeret på servere i sikrede lokaler.

12.3 Rently anvender industristandarder som firewalls og autencitetsbeskyttelse til sikring af dine personoplysninger.

12.4 Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Rently, skal du være opmærksom på, at afsendelsen ikke er sikker, hvis din e-mail ikke er krypteret.

13 ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIK

13.1 Rently kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af Rently’ brugere i forbindelse med brugernes login på Rently. Rently’ nye persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af Rently.

14 HENVENDELSER

14.1 Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse.

Rently, Vesterbrogade 149, DK-1620 København V, CVR-nr: 39951924, e-mail: support@rently.dk

15 DATATILSYNET

15.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Rently’ indsamling og behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

T: +45 33 19 32 00
M: dt@datatilsynet.dk
W: www.datatilsynet.dk

Rently bliver til Rentdesk

Rently skifter navn til Rentdesk, og får samtidig en lang række nye gratis funktioner.

Tag mig til Rentdesk

Har du allerede en Rently konto?

Log ind på Rently